Neem deel aan een workshop voor snel resultaat!

Greenhouse Marketeers wil de sector op elke mogelijke manier helpen verduurzamen. Jij als ondernemer bent daarin een belangrijke, zo niet de belangrijkste schakel. Met onze workshops kunnen we in een paar uur snelle resultaten boeken. We kunnen bijvoorbeeld helpen je doelen te definiëren, een ruwe quick-scan te maken, een specifiek onderwerp in te duiken of een gezamenlijke vergelijking met een ander bedrijf te maken.

Naast de hieronder weergegeven workshops kunnen we ook een workshop op maat bieden. Informeer naar de mogelijkheden!

Workshop Plastics

Plastics: iedereen heeft het erover. Plastic soep, bioplastic, recycling, circulair. Allemaal termen die te pas en te onpas gebruikt worden en moeten aantonen dat plastic heel goed, of juist heel slecht is. Wat is de waarheid? Wat betekenen al deze termen? Dit leggen we je haarfijn uit!

Als je dan eenmaal weet waar je op moet letten, gaan we kijken hoeveel plastic er in je bedrijf én in de keten wordt gebruikt. Zijn dit goede toepassingen van plastic, of moeten er alternatieven gezocht worden? Dit, en de mogelijke verbeteringen, brengen we tijdens deze workshop in kaart in een actieplan, zodat je meteen aan de slag kan met verbeteringen!

Als resultaat weet je na 2 uur workshop wat de termen rondom plastic betekenen en wat de mogelijke milieu-effecten van plasticgebruik zijn. Ook heb je een beeld van het gebruik van plastic in je bedrijf en in de keten en weet je waar je moet beginnen om dit te verbeteren. Na de workshop krijg je een verslag van de sessie en feedback op het voorlopige actieplan.

Een van onze specialisten komt graag naar je toe (extra reiskosten wanneer buiten de regio Zuid-Holland, Noord-Holland ten zuiden van Amsterdam).

Highlights:

 • 2 uur

 • 1-5 personen

 • Met verslag en persoonlijke feedback

 • Verlaag je plastic footprint

Prijs per bedrijf:

 • Per sessie
  €695,-

Workshop SMART start

Verduurzaming: wat is het en waar begin je? Voor ieder bedrijf is dit anders. In deze workshop breng je samen met één van onze specialisten in kaart wat duurzaamheid betekent voor jou en jouw bedrijf. Je leert wat termen als “duurzaam”, “footprint” en “circulair” nou echt betekenen en hoe deze toegepast kunnen worden. Vervolgens vertalen we dit volgens het SMART-principe (Specifiek, Meetbaar, Ambitie, Realistisch, Tijd) heel concreet naar jouw bedrijf en stellen daarmee samen een toekomstvisie op.

Als resultaat weet je na 2 uur workshop wat voor jou de beste volgende stappen zijn: is dat een uitgebreide footprintberekening, of is er meteen actie te ondernemen? Na de workshop krijg je een verslag van de sessie en feedback op het voorlopige actieplan.

De workshop vindt plaats in het World Horti Center, óf bij het deelnemende bedrijf (extra reiskosten wanneer buiten de regio Zuid-Holland, Noord-Holland ten zuiden van Amsterdam).

Highlights:

 • 2 uur

 • 1-3 personen

 • Met verslag en persoonlijke feedback

 • Plan je duurzame route

Prijs per bedrijf:

 • Per sessie
  €695,-

Workshop Quickscan

Snel een eerste inzicht nodig en direct aan de slag? Doe dan een quickscan! In één dagdeel brengen we in kaart waar de grootste impact binnen jouw bedrijf te vinden is, zodat je weet waar je kansen liggen. Ook kijken we naar de impact van één of meerdere producten. Het programma begint met een algemene introductie over duurzaamheid en levenscyclusanalyse (LCA), zodat duidelijk is wat we precies doen, en wat het resultaat is. Vervolgens voeren we met bedrijfsgegevens, die je van tevoren hebt verzameld, de quickscan uit. We kijken samen naar de resultaten om te zien waar de grootste impact ligt en zoeken samen naar verbeterpotentieel. Hierbij stellen we onszelf onder meer de volgende vragen:

Waar heb je zelf de meeste invloed op?
Wat zijn de quick wins?
Welke ketenpartners zijn belangrijk in jouw footprint?

Als resultaat heb je een beeld waar je aan moet werken om je impact te verlagen en maken we daar een gezamenlijk actieplan van. Na afloop ontvang je een kort verslag, inclusief de resultaten.

Een van onze specialisten komt graag naar je toe (extra reiskosten wanneer buiten de regio Zuid-Holland, Noord-Holland ten zuiden van Amsterdam).

Highlights:

 • Dagdeel van 4 uur

 • 1-3 personen

 • Met verslag en persoonlijke feedback

 • Snel inzicht

Prijs per bedrijf:

 • Per sessie
  €995,-

Workshop Share and learn

Na het maken van een footprintberekening kunnen intern allerlei verbeteringen gevonden worden. Super natuurlijk, maar hoe doen anderen het eigenlijk op het gebied van duurzaamheid? Door met andere bedrijven in gesprek te gaan en naar elkaars resultaten te kijken, kan veel geleerd worden. Met deze 2 uur durende workshop ga je, samen met 1 of meerdere bedrijven, footprints vergelijken en informatie uitwisselen.

Er wordt gevraagd maximaal twee producten door te geven voor de vergelijking. Van tevoren wordt de impact van deze producten én het bedrijf geanalyseerd en vergeleken met de andere deelnemers. Tijdens de workshops gaan we samen deze vergelijking bekijken om van elkaar te leren: waar komt een bepaalde impact vandaan? Welke keuzes zijn gemaakt? Daarna gaan we kijken naar mogelijke verbeteringen. Na de workshop word je aangemoedigd een klein verbeterplan te schrijven naar aanleiding van deze workshop. Feedback op dit verbeterplan en een verslag van de workshop worden nagestuurd.

De workshop vindt plaats in het World Horti Center, óf bij één van de deelnemende bedrijven (extra reiskosten wanneer buiten de regio Zuid-Holland, Noord-Holland ten zuiden van Amsterdam). Deelnemende bedrijven dienen van tevoren een geheimhoudingsverklaring te tekenen. Greenhouse Marketeers kan ondersteunen bij het benaderen van mogelijke deelnemers.

Highlights:

 • 2 uur

 • 1-2 personen per bedrijf

 • Met verslag en persoonlijke feedback

 • Vergelijk en discussieer met anderen

Prijs per bedrijf:

 • 2 bedrijven
  €995,-
 • 3 bedrijven
  €795,-
 • 4 bedrijven
  €695,-

Neem contact op voor een workshop!

Neem contact op voor meer informatie en om een workshop te boeken.

5 + 1 = ?