Milieu-impact meten

Wat is de impact van je bedrijf op het milieu?

Bedrijfsactiviteiten en processen voor het maken van producten hebben impact op het milieu. Weten wat deze milieu-impact is, zal helpen om de impact van je bedrijf op de meest optimale manier te kunnen verlagen. Het in kaart brengen van de milieu-impact van jouw bedrijf wordt gedaan aan de hand van een footprintberekening. Bij Greenhouse Marketeers ben je hiervoor aan het juiste adres. Al vanaf 2014 berekenen wij footprints voor hoofdzakelijk de tuinbouwsector, maar ook daarbuiten.

Wat is een milieu-footprint?

Een milieu-footprint is een getal dat de impact van een bedrijf en producten op het milieu aangeeft. Het geeft duurzaamheid een getal. De milieu-footprint wordt bepaald aan de hand van een Life Cycle Assessment (LCA), oftewel een levenscyclusanalyse. Er wordt berekend wat de invloed van verschillende bedrijfsprocessen en handelingen van een product hebben op het milieu. Van grondstoffen, productie, distributie, gebruik tot aan afvalverwerking.

CO2-uitstoot berekenen

Vaak wordt een footprint uitgedrukt in CO2-equivalent. Dat houdt in dat ook andere broeikasgassen dan CO2 zijn meegenomen, maar zijn omgerekend naar een waarde in CO2. Dus om de invloed van verschillende soorten broeikasgassen te kunnen optellen, zoals methaan, lachgas en waterdamp, worden de uitstootcijfers omgerekend naar CO2-equivalent.

Revolutionaire meettechniek

Klaar voor de wereld van morgen

Greenhouse Marketeers maakt gebruik van geavanceerde software om de milieu-impact van land- en tuinbouwbedrijven te meten op tientallen factoren. Wanneer de berekening voltooid is, weet je de totale milieu-impact van je bedrijf, van alle processen en van alle producten. Ook de opbouw van de footprint is zichtbaar. Hoeveel draagt de keuze voor een specifieke verpakking bij aan de milieu-impact? En hoe staat de uitstoot van CO2 door verwarming eigenlijk in verhouding tot de CO2-uitstoot van het transport van je producten?

De inzichten die voortkomen uit de berekening worden gebruikt om zo snel en effectief mogelijk de milieu-impact van je bedrijf en producten te verlagen, en je bedrijf te verduurzamen. Deze besparingen kunnen ook zeker zorgen voor minder kosten. Door elk jaar de footprintberekening te herhalen, kan goed worden nagegaan hoe goed de maatregelen werken. Lees hier enkele klantervaringen en ontdek meer over het belang van footprintberekeningen, verduurzamen en het maken van impact.

Ben jij de volgende die door ons de milieu-footprint van je bedrijf laat berekenen?

Neem contact op voor meer informatie en de mogelijkheden voor een demo.

5 + 1 = ?