Succesverhalen van de klanten van Greenhouse Marketeers: over het belang van footprintberekeningen, verduurzamen en het het maken van impact.

Duurzaamheid bij Best Fresh

Duurzaamheid bij Best Fresh: “We moeten het samen doen”

Duurzaamheid is sterk verankerd binnen Best Fresh: een bedrijvenfamilie gespecialiseerd in handel en logistieke dienstverlening van groente en fruit. Hun producten dragen bij aan een betere gezondheid, er liggen 16.000 zonnepanelen op het dak en er wordt gebruik gemaakt van aardwarmte om het energieverbruik terug te dringen. Sinds ruim twee jaar heeft de aandacht voor duurzaamheid een officiële vorm gekregen binnen het Westlandse bedrijf in de vorm van een CSR-afdeling. Emma den Ouden is CSR manager. Wij spraken met haar over de visie van Best Fresh op duurzaamheid, haar persoonlijke motivatie en de footprintberekening die Greenhouse Marketeers voor Best Fresh uitvoerde.

Copyright: Best Fresh

Het belang van samenwerking voor duurzaamheid

“Duurzaamheid betekent voor mij dat we met elkaar kijken hoe we zoveel mogelijk waarde kunnen creëren tussen mens, milieu en het bedrijfseconomisch perspectief. Niet alleen nu, maar ook voor toekomstige generaties.” Wat opvalt als we met Emma spreken is dat ze de nadruk legt op samenwerking. “Van ketenprojecten word ik bijvoorbeeld enthousiast. Hoe we ons als sector verenigen en een convenant opstellen om duurzame sourcing te bewerkstelligen, of hoe we kunnen zorgen dat we het verpakkingsmateriaal kunnen verminderen en tegelijkertijd de houdbaarheid van producten voorop blijven stellen. Best Fresh bestaat voor het grootste gedeelte uit handelsbedrijven en dat betekent dat wij dus een grote verantwoording dragen naar zowel leveranciers als klanten.” Niet voor niets is één van de pijlers van Best Fresh ‘Verantwoord Ketenbeheer’, waarbij het bedrijf een positieve bijdrage wil leveren aan Sustainable Development Goal 12 (verantwoorde productie en consumptie). Goed Werkgeverschap en Duurzame Bedrijfsvoering zijn de twee andere pijlers die centraal staan binnen Best Fresh. “We moeten het zelf natuurlijk ook goed doen.”

Waar zit de meeste impact?

De footprintberekening die Greenhouse Marketeers voor Best Fresh uitvoerde, helpt om inzicht te krijgen waar de meeste impact gemaakt wordt en waar mogelijkheden voor verbetering zitten. “Elke keuze die je maakt, als consument en als bedrijf, heeft een impact. Dankzij de footprintberekening kunnen we op basis van een betrouwbare database en wetenschappelijke inzichten precies zien wáár die impact zit. Zo hadden we natuurlijk wel het vermoeden dat het transport een grote rol zou spelen, maar dat zie je nu daadwerkelijk in de cijfers terug. Datzelfde geldt voor de impact van de koelcellen, al was die impact minder hoog dan verwacht..” Naast transport en de koelcellen is ook voedselverspilling een belangrijk aandachtspunt voor Best Fresh. “De CO2-uitstoot van onze voedselverspilling is veel minder hoog dan bijvoorbeeld het transport. Maar het maatschappelijk belang is groot en dus proberen wij dit zo laag mogelijk te houden. Het is natuurlijk ook onze verantwoordelijkheid om de producten, die met veel passie van de teler, kracht van de natuur en geschikt transport bij ons zijn gekomen, optimaal te verwaarden. Zo hebben we een samenwerking met de Voedselbank. Groente en fruit dat niet meer op transport kan naar bijvoorbeeld Zweden, of wat niet het juiste formaat heeft, gaat naar de Voedselbank.”

Copyright: Best Fresh

Duurzaamheid niet meer ver weg

Dat duurzaamheid steeds meer leeft binnen de tuinbouwsector, ziet Greenhouse Marketeers al terug in het aantal aanvragen voor footprintberekeningen. Ook Emma beaamt dat het steeds meer aandacht krijgt: “Het is niet meer vaag en ver weg. Klanten vragen erom. Men ziet ook steeds meer het economisch belang van duurzaamheid. Heel veel van onze telers doen het al heel goed op dat vlak: nauwelijks pesticiden en integrated pest management, laag waterverbruik en gebruik van duurzame energiebronnen. Dat is echt iets om trots op te zijn.”

Wilt u net als Best Fresh aan de slag met het berekenen en verbeteren van uw footprint? Neem contact op met onze footprintspecialisten!

Footprintberekening bij Koppert Cress: “We weten nu echt waar de meeste impact zit”

Als er gesproken wordt over duurzaamheid in de land- en tuinbouw, dan komt al snel de naam van Koppert Cress bovendrijven. Het Westlandse bedrijf is gespecialiseerd in cressen: micro-groenten met een unieke smaakbeleving. In 2002 werd het bedrijf overgenomen door Rob Baan. Hij gooide het roer radicaal om. Duurzaamheid en marketing werden de speerpunten. En met succes. Het bedrijf groeide in razendsnel tempo uit tot een internationaal gerenommeerde partner voor chefs, cateraars, hotels en restaurants verspreid over de hele wereld. Koppert Cress is constant op zoek naar verbetering, zowel in het productaanbod als op het gebied van duurzaamheid. Om die laatste pijler nog meer te kunnen optimaliseren, vroeg Koppert Cress aan Greenhouse Marketeers om de footprint van het volledige bedrijf te berekenen. En de uitkomsten van die berekeningen waren verrassend.

Greenhouse Marketeers en Koppert Cress bedrijfsrestaurant

Tara Vester en Stijn Baan, twee van de inmiddels meer dan 200 Koppert Cress medewerkers, zitten ontspannen aan de lange vergadertafel. De volledige wand achter hen wordt in beslag genomen door een overzicht van de zeventien Sustainable Development Goals. Alles ademt hier duurzaamheid. “Koppert Cress wil een voorbeeld zijn voor andere bedrijven in de land- en tuinbouw”, licht Stijn toe. “Iedereen is altijd welkom om hier te komen kijken. En dat gebeurt ook. We hebben regelmatig rondleidingen, dan komen sectorgenoten een kijkje nemen, bijvoorbeeld in onze duurzame kas. Hoewel onze kas qua oppervlakte misschien niet eens zo indrukwekkend is, proberen we wel de meest vernieuwende technologieën op het gebied van duurzaamheid toe te passen.”

“We experimenteren altijd samen met onze partners en leveranciers. Daar moet je de ruimte voor bieden en samen risico’s in nemen.”

Als voorloper wil je natuurlijk blijven innoveren. Wat volgt er dan na een duurzame kas? “We overwogen om onze vrachtwagens volledig op (groene) stroom te laten rijden,” vertelt Tara. “Maar toen realiseerden we ons dat we eigenlijk helemaal niet wisten wat voor impact die omschakeling zou hebben. Is dat wel de beste manier voor Koppert Cress om nog duurzamer te zijn? Of kunnen we onze pijlen beter ergens anders op richten? Op dat moment zijn we aan de slag gegaan met het maken van onze footprintberekening in samenwerking met Greenhouse Marketeers. Dat was een flinke uitdaging, want we hadden nog geen centrale plek in het bedrijf waar alle data die nodig is voor de berekening voorhanden was.”

Wat heeft meer impact: transport of verpakking?

Tara zette haar tanden in het project en startte met het verzamelen van data, waarmee Greenhouse Marketeers de footprint in kaart bracht. Doordat ze data door het hele bedrijf moest verzamelen, zorgde dit er ook gelijk voor dat duurzaamheid intern nóg meer ging leven. “Opeens werden we gedwongen kritisch naar al onze producten en processen te kijken. En daar kwamen verrassende uitkomsten uit. Zo weten we nu dat onze verpakkingen een veel grotere impact hebben dan andere onderdelen van het bedrijf. En dus gaan we dáár eerst mee aan de slag.” Koppert Cress deed al eerder testen met composteerbare verpakkingen, maar het bleek al snel dat dit niet veel duurzamer is dan plastic. “Hierdoor beseften we ons dat de meest duurzame keuze niet altijd voor de hand ligt, en dat als we écht verandering teweeg willen brengen, we op een andere manier moeten leren rekenen.”

Verduurzaming kan alleen door samen te werken

In je eentje verduurzamen, dat gaat niet. Koppert Cress is afhankelijk van anderen in de keten. “Wij willen echt samen met de andere bedrijven in de keten stappen maken. Natuurlijk kun je niet verwachten dat al onze leveranciers van de ene op de andere dag 100% duurzaam zijn. Maar je wilt wel samenwerken met partijen die echt, net als wij, stappen willen maken en serieus bezig zijn.”

Planten eten

Dat duurzaamheid in het DNA van Koppert Cress zit, spreekt niet alleen uit de manier waarop het bedrijf en de processen zijn ingericht. Het gaat er niet alleen om hóe je je producten maakt, het gaat er ook om wat je maakt. En daar heeft Koppert Cress een bijzondere missie:

“Wij willen laten zien hoe gaaf het is om planten te eten.”

Gezonde voeding staat voorop bij Koppert Cress. Het bedrijfsrestaurant, waar dagelijks aan alle medewerkers een gezonde lunch wordt geserveerd op basis van ten minste 80% groente, is daar het sprekende voorbeeld van. Want: als je veiligheidsschoenen koopt voor je medewerkers om hun voeten te beschermen, mag je toch ook gezond eten verzorgen om zo de ingewanden te beschermen?

Meer weten over duurzame micro-groenten? Neem een kijkje op de website van Koppert Cress. Ben je ook werkzaam in de land- en tuinbouw en wil je aan de slag met je footprintberekening om te weten waar je écht impact kunt maken? Neem dan contact op met de footprintspecialisten van Greenhouse Marketeers